13 wekenecho

De 13 wekenecho is nieuw een medisch onderzoek waar wordt gekeken naar eventuele lichamelijke afwijkingen bij uw kind. Het is een extra onderzoek voor de 20 weken echo, zodat wij nog beter het kindje kunnen monitoren. De 13 wekenecho lijkt dan ook erg op de 20 wekenecho. Alleen is het kindje bij 13 weken natuurlijk nog niet helemaal gevormd. Het is dus geen vervanger van de 20 wekenecho. U kunt de 13 wekenecho laten doen van 12 weken +3 tot en met 14 weken +3 in de zwangerschap. Dus vanaf twaalf weken en drie dagen tot en met veertien weken en drie dagen zwangerschap.

“De 13 weken echo is een medisch onderzoek waarbij er wordt gekeken naar de gezondheid van je kindje.”

13 weken onderzoek

De 13 weken echo vindt plaats bij een zwangerschapsduur tussen de 12+3 en 14+3 weken. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens de echo wordt er o.a. gekeken naar de groei van het kindje en eventuele afwijkingen. Een echo bied geen 100% garantie, omdat simpelweg niet alle afwijkingen gezien kunnen worden. Bij de 13 wekenecho kunnen wij minder afwijkingen zien dan bij de 20 wekenecho. Dit omdat het kindje daarvoor nog te klein is.

Soms kan de echoscopist niet alles goed zien. Bijvoorbeeld als een vrouw wat zwaarder is, bij een litteken in de buikwand of als het kind verkeerd ligt. Dit komt bij de 13 wekenecho vaker voor dan bij de 20 wekenecho. De echoscopist kan dan een vaginale echo voorstellen. Die krijgt u meteen. Als u geen vaginale echo wilt, kunt u deze weigeren.

Een lichamelijke afwijking betekent dat een deel van het lichaam van het kind er anders uit ziet dan normaal. De echoscopist kijkt bij een 13 wekenecho bijvoorbeeld naar de schedel, het hart, de buik, de armen en benen en de wervelkolom. Ook kijkt de echoscopist naar de placenta en of het vruchtwater normaal is.

Het kind is rond 13 weken kleiner en minder ver ontwikkeld dan bij de 20 wekenecho. Veel afwijkingen zijn nog niet te zien. Maar sommige, vaak ernstige afwijkingen wel. Die kunnen zo ernstig zijn dat het kind tijdens of vlak na de zwangerschap overlijdt.

De echoscopist kan niet alles zien. Als zij geen afwijkingen ziet, is dit geen garantie dat het kind gezond is.

Voorbeelden van mogelijke lichamelijke afwijkingen

 • Open schedel
 • Open rug
 • Ernstige afwijkingen aan de hersenen
 • Breuk of groot gat in de buikwand
 • Ernstige misvormingen aan het gezicht
 • Hartafwijkingen
 • Afwijkingen aan armen of benen

De echoscopist ziet bij de 13 wekenecho soms een afwijking die (ook) kan voorkomen bij een kind met een chromosoomafwijking (of een andere erfelijke aandoening). Hierbij is het belangrijk om te weten dat niet alle ernstige chromosoomafwijkingen gepaard gaan met afwijkingen die te zien zijn bij een 13 wekenecho. Als u wilt laten onderzoeken of uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft, kies dan voor de NIPT niet-invasieve prenatale test.

Meer informatie over de 13 wekenecho

De informatie over de 13 wekenecho kunt u ook lezen via www.rivm.nl / www.pns.nl en www.prenatalescreening.nl

Goed om te weten

We adviseren om bij de 13 wekenecho geen kinderen mee te nemen vanwege de concentratie die nodig is van de echoscopist tijdens het onderzoek.
In de praktijk en echoruimte mag niet gefotografeerd en gefilmd worden. Een echoscopist ondervindt hier namelijk hinder van, maar ook waarborgen wij zo een stukje privacy van de echoscopist zelf.

Uitslag onderzoek

U krijgt de uitslag van het onderzoek naar lichamelijke afwijkingen meteen na de echo. De uitslag geeft geen zekerheid.

Ziet de echoscopist iets wat een afwijking kan zijn? Dan krijgt u altijd vervolgonderzoek aangeboden. Want de uitslag van een 13 wekenecho geeft geen zekerheid. Het is niet altijd duidelijk of het echt een afwijking is. En als het een afwijking is, hoe ernstig deze is en wat dat dan voor uw kind betekent. Bovendien kan de echoscopist niet alle afwijkingen zien bij de 13 wekenecho. Dat betekent dat uw kind toch een afwijking kan hebben, ook al is de uitslag van de echo goed. U beslist altijd zelf of u vervolgonderzoek wilt.

Welke uitslagen kunt u krijgen?

U krijgt de uitslag van het onderzoek naar lichamelijke afwijkingen meteen na de echo. U kunt een van deze drie uitslagen krijgen:

 1. Er is geen aanwijzing voor een afwijking gezien
  Dit is de uitslag bij 95 van de 100 zwangeren (dit is een schatting op basis van internationaal onderzoek).
  → Er is geen vervolgonderzoek nodig.
 2. De echoscopist heeft het kind bekeken maar kon niet alles goed zien
  Dit hoeft niet te betekenen dat er iets niet goed is met uw kind. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw kind niet goed zichtbaar in uw buik ligt. En bij vrouwen die wat zwaarder zijn, is de echo moeilijker te maken.
  → Er is geen vervolgonderzoek nodig. Kiest u voor een 20 wekenecho? Dan kan de echoscopist bij die echo opnieuw kijken.
 3. Er is een aanwijzing voor een afwijking gezien
  Deze uitslag krijgt u als de echoscopist iets afwijkends ziet of daarover twijfelt. Het is nodig om verder te onderzoeken wat uw kind precies heeft. En wat dat betekent voor uw kind.
  → U kunt kiezen voor vervolgonderzoek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. U besluit zelf of u vervolgonderzoek wilt laten doen.

 

Je krijgt de schriftelijke uitslag mee voor de behandelend verloskundige. Als er een mogelijke afwijking is geconstateerd dan stellen wij jouw verloskundige op de hoogte en zul je worden doorverwezen voor verder onderzoek in het Medisch centrum Leeuwarden.

Vergoeding basisverzekering

Iedere vrouw heeft heeft een keuze voor de 13 wekenecho. De zorgverzekeraar vergoedt dit onderzoek.